Home » Beleid » Landbouw wordt steeds milieuvriendelijker

 
 

Landbouw wordt steeds milieuvriendelijker

 

Ook landbouw is tegenwoordig een stuk milieuvriendelijker. Tegenwoordig zijn er afspraken tussen de overheid en landbouw en tuinbouw in Nederland over energie en klimaatdoelen. Vooral glastuinbouw zorgt voor veel CO2-uitstoot. Methaan en lachgas wordt vooral in veehouderij uitgestoten, hoewel lachgas ook van akkerbouw af komt.

In 2008 zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen in te perken. Deze staan beschreven in het Innovatie- en Actieprogramma schone en zuinige Agrosectoren. Hierin staat dat energie bijvoorbeeld kan worden gewonnen met het drogen van mest en het koelen van melk. In 2020 moet voor glastuinbouw 2 procent energie worden bespaard per jaar en er moet 20 procent hernieuwbare energie zijn.

duurzaam-voedsel

Land- en tuinbouwbedrijven leveren meer energie op dan dat ze gebruiken. Deze sector draagt bij aan maar liefst 44 procent van alle in Nederland gebruikte duurzame energie. De helft van het energieverbruik van deze sector is uit groene bronnen zoals wind- en zonne-energie afkomstig.

trekker-geld

Het verminderen van de uitstoot van methaan en lachgas in de landbouw kan door aanpassingen aan het veevoer. Wanneer koeien scheten of boeren laten stoten zij methaan uit. Zo’n 6.000 kiloton CO2-equivalenten per jaar. Door de dieren ander voer te geven is er ten opzichte van 2007 zo’n vijf procent reductie mogelijk in 2020.

Ook het mest van de landbouw kan zorgen voor extra uitstoot van lachgas en methaan. Dit komt vooral omdat er een overschot van mest is. Er is een Nederlands en Europees meststoffenbeleid dat moet zorgen dat er minder en nauwkeuriger wordt bemest. Mest kan in de toekomst worden gebruikt om groen gas te produceren. Momenteel wordt ook onderzocht hoe mest kan worden opgeslagen, op een manier dat broeikasgassen meteen worden afgebroken.

Tags: , , , , , , , , ,

Reacties zijn gesloten

Sorry, maar je kunt geen reacties achter laten voor dit bericht.

Recente Artikelen »

Legalisatie hennepteelt voor betere economie?

Legalisatie hennepteelt voor betere economie?

We zitten nog altijd in een wereldwijde crisis en in die tijdens zijn het vooral de creatieve ondernemers die komen bovendrijven. Zo ook in Amerika, waar onlangs...

 
Over zeven jaar alleen nog duurzaam vlees in de schappen

Over zeven jaar alleen nog duurzaam vlees in de schappen

Als het aan staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, landbouw en dierenwelzijn) ligt, verkopen Nederlandse supermarkten vanaf 2020 alleen nog duurzaam vlees. Volgens...

 
Bill Gates onder de indruk van Belgisch landbouwproject

Bill Gates onder de indruk van Belgisch landbouwproject

In België werkt bio-ingenieur Bram Govaerts (32) aan een onderzoeksproject dat probeert de tarwe- en maïsproductie in Mexico met 85 procent te verhogen. Bill Gates...